I trygge hender

Mestermerket står for fagmessig utført arbeid og seriøs forretningsdrift. 

I trygge hender

Mestermerket står for fagmessig utført arbeid og seriøs forretningsdrift. 

I trygge hender

Mestermerket står for fagmessig utført arbeid og seriøs forretningsdrift. 

I trygge hender

Mestermerket står for fagmessig utført arbeid og seriøs forretningsdrift. 

I trygge hender

Mestermerket står for fagmessig utført arbeid og seriøs forretningsdrift. 

 • Illustrativ logo
 • Illustrativ logo
 • Illustrativ logo
 • Illustrativ logo

Visste du at det finnes over 70 mesterfag?

Mesterbrevet er ikke bare en personlig bragd for håndverkeren, men også et kvalitetsstempel som viser ekspertise og engasjement i faget. Det dekker et bredt spekter av håndverksfag, fra mat og bygg til bil og grafikk. En mester har fagbrev, lang allsidig praksis og mesterutdanning. Mesterbrev er en formell høyere yrkesfaglig lederkvalifikasjon. Utdanningen består av bedriftsledelse, faglig ledelse og faglig fordypning. Mesteren leder både lærlinger, svenner og mer erfarne håndverkere. Mesteren skal også å sørge for å videreføre kompetanse, kunnskap og erfaring i sitt fag til neste generasjon av håndverkere. Det er et viktig ledd i å opprettholde høykvalitets håndverkstradisjoner i Norge, og styrker både individets og bransjens renommé.

Odin Sveinbjørnsson, bygg- og tømrermester

Det finnes nesten syv tusen bygg- og tømrermestere i Norge. Det er bare mestere med gyldig mesterbrev som kan benytte mestermerket og mestertittelen.

Karoline Victoria Nielsen Ekeberg, frisørmester

Mestere har blant annet utdanning innen faglig fordypning, og kan sitt håndverk. Det finnes over 20 estetiske mesterfag, og totalt 70 mesterfag. 

 • 11/03/2024
  Andreas Bernatek, kokkmester

  Andreas er både sommelier og kokkmester, og jobber som kjøkkensjef på Voksenåsen Hotell i Oslo. Her planlegger og utvikler han menyen, og leder en stor stab med kjøkken- og serveringspersonale.

  Les mer
 • 11/03/2024
  Camilla Caulum, gullsmedmester

  – Jeg begynte med å studere handel, men jeg har alltid hatt god estetisk sans. Så etter noen år på BI valgte jeg å ta gullsmedlinjen og deretter bli mester i faget, akkurat slik som faren min.

  Les mer

Tom Lund, billakkerermester

En mester har utdanning innen både faglig ledelse og bedriftsledelse. Mestermerket står for seriøs drift og ordnede forhold.

Hanne Beate Thomsen, bunadmester

Sømfag har en lang tradisjon i Norge. Mesteren skal sørge for å videreføre kompetanse, kunnskap og erfaring i sitt fag til neste generasjon av håndverkere.

 • 12/03/2024
  Sven Eckhoff, møbelsnekkermester

  – Da jeg startet som snekkermester var kundegruppen på 60+. I dag er det like ofte kunder i slutten av 20-årene. Den typiske kunden er ofte velbemidlet med sikker smak, forteller han.

  Les mer
Logo - mesterbrevnemnda

Gjennom sitt arbeid fremmer Mesterbrevnemnda livslang læring og sikrer at håndverkere holder seg faglig oppdatert. Dette styrker ikke bare individuelle håndverkere, men også kvaliteten og innovasjonen i norsk håndverk, og sikrer at fagene forblir attraktive for fremtidige generasjoner.

Mesterbrevnemnda har, med hjemmel i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring, ansvaret for forvaltning og utvikling av mesterbrevordningen i Norge. Nemnda forhindrer ulovlig bruk av mestermerket, vedlikeholder mesterregisteret og formidler informasjon om mestermerket og mesterne.

Les mer

Se mestere i aksjon i vår nye reklamefilm!

Her finner du mestere i ditt område